Viaferrata-balkan

OPREMA ZA VIA FERRATU

Oprema za via ferratu je sva oprema koju koristimo pri usponima via feratom. Nju možemo podeliti u tri grupe:

 • Obavezna oprema za via feratu
 • Pomoćna oprema za via feratu
 • Standardana planinarska oprema

OBAVEZNA OPREMA ZA VIA FERRATU

Obavezna oprema za kretanje feratom obuhvata tri dela i svaki od njih je apsolutno neophodan za bezbedno kretanje feratom. U obaveznu opremu spadaju: kaciga (šlem), pojas i ferata set (Y komplet). Podazumeva se da svaki od ovih delova mora biti izrađen po međunarodno važećim standardima, odnosno mora posedovati odgovarajuće sertifikate.

Obavezna oprema za via ferratu... KACIGA (ŠLEM)

Za feratu se koristi standardna penjačka kaciga. Međunarodni standard za penjačke kacige definiše se sertifikatom UIAA 106/EN12942. Ne sme se koristiti kaciga koja nije predviđena za penjanje (kao što su HTZ, biciklistička, motociklistička, itd). Kaciga se nosi iz dva razloga. Prvi je taj što štiti glavu od direktnog udara u stenu u slučaju eventualnog proklizavanja i pada. Drugi razlog je da štiti glavu u slučaju nekog odrona, odnosno pada kamenja sa visine iznad vas. To se može desiti jednostavno kao prirodna pojava ili pak usled obrušavanja od strane drugog penjača koji penje iznad vas. Ovo drugo je mnogo izvesnija varijanta na koju uvek moramo računati, pogotovo ako penjemo ferate bez veštačkih oslonaca gde stena može biti krušljiva. Moramo znati da čak i mali kamenčić koji pada sa visine, te tako dobija znatno ubrzanje i silu, može dovesti do ozbiljnih posledica u slučaju udarca u glavu koja nije obezbeđena kacigom.

U prodaji imamo dosta modela kaciga, različitih cena. Pri kupovini probajte kacigu, odaberite veličinu koja vama odgovara jer vam ne sme biti velika i spadati. Kaciga mora imati sigurnu mogućnost pričvršćivanja da bi stajala stabilno na glavi, mora biti lagana i ne sme smetati pri upotrebi. Pri korišćenju vodite računa da kopča ispod brade koja kacigu drži vezanom ne sme nikada biti otkopčana.

Obavezna oprema za via ferratu... POJAS

Za feratu se obično koristi standardni donji penjački pojas. Postoje i pojasevi koji su posebno dizajnirani za ferate. Nekada su alpinisti pravili improvizovane pojaseve od prusika. Od 1970-e godine počinje masovna proizvodnja pojaseva kakve danas poznajemo. Prosečna težina pojaseva za penjanje iznosi između 400 i 700 grama. Standard UIAA 105/EN12277 definiše odabir materijala, metode testiranja i kriterijume peroformansi za sve penjačke (alpinističke) pojaseve. Većina pojaseva se pravi od tvrdog, najčešće najlonskog tkanja. Uglavnom se upotrebljava takozvano “cirkularno pleteno tkanje“.

Delovi pojasa

Svaki pojas koji se upotrebljava u penjanju, uglavnom se sastoji od 5 segmenata.

 1. Gurtne oko struka
 2. Gurtne oko nogu
 3. Centralna tačka za osiguravanje
 4. Kopče za zatezanje/zaključavanje
 5. Gurtne za dodatnu opremu


Gurtna oko struka pri nameštanju pojasa mora biti iznad kukova i dovoljno stegnuta da pojas nije moguće preko kukova povući na dole. Gurtne oko nogu, tj butina takođe treba u dovoljnoj meri (ali ne previše) stegnuti da ne klize. Pre stavljanja pojasa proveriti da li su sve kopče za zatezanje okrenute ka napred i da slučajno neka gurtna nije uvrnuta. Nakon stavljanja pojasa, još jednom pre penjanja proveriti da li je dobro namešten i ukopčan. Pojas treba redovno kontrolisati, kako pre tako i nakon upotrebe. Najstrožije je zabranjeno bilo kakvo namerno oštećenje pojasa, zarezivanje, obeležavanje oštrim predmetima i slično.

Obavezna oprema za via ferratu... FERATA SET

Poslednji deo obaveznog kompleta za via feratu, ujedno i jedini specifičan deo za ovaj vid penjanja nazivamo ferata setom. Danas se na tržištu nalazi veći broj ferata setova različitih proizvođača. Nekada su se koristili i V kompleti, odnosno setovi u  obliku slova V, ali je danas od UIAA odobreno korišćenje isključivo Y kompleta (seta u obliku slova Y) koji je definisan sertifikatom UIAA 128/EN 958.

Delovi ferata seta

Ferata set se sastoji iz nekoliko delova:

 1. Amortizer energije (šok apsorber)
 2. Manja gurtna za vezivanje na pojas
 3. Dva kraka elastičnih gurtni
 4. Dva karabinera na kraju krakova koji služe za vezivanje na sajlu

 

Amortizer energije je najbitniji deo ferata seta. Pre njegove upotrebe planinari su pravili improvizovane setove od gurtni ili komada dinamičkog užeta na čije su krajeve spajali karabinere. Ovo neki rade i danas iako je to vrlo opasno jer nas izlaže prevelikom faktoru pada koji može dovesti do tragičnih posledica. Amortizer energije čini blok u kome je smeštena posebno složena traka koja se u slučaju pada izvlači.  Na ovaj način se smanjuje faktor pada i amortizuje udar ukoliko do njega dođe. Traka je složena u torbici i patentom zaštićena od grebanja po steni.

Za jedan kraj amortizera energije spojena je manja gurtna pomoću koje ferata set povezujemo sa pojasom (korišćenjem “polu-prusikovog”, odnosno “kaubojskog” čvora – slike ispod). Za drugi kraj amortizera spojena su dva duža kraka od elastičnih gurtni na čijim su krajevima spojeni karabineri za kačenje na sajlu. Dužina i rastegljivost krakova ferata seta može varirati u zavisnosti od modela i proizvođača, te vodite računa ukoliko ste niži da uzmete odgovarajuće veličine.

Karabineri koji se nalaze na kraju seta su posebno dizajnirani za ferate i nose oznaku K (od nemačkog “Klettersteig” što znači via ferata). Oni imaju šire otvore radi lakšeg ukopčavanja na sajlu i nemaju maticu jer bi to mnogobrojna ukopčavanja i iskopčavanja sa sajle učinilo sporim i napornim, ali poseduju mehanizam za samozatvaranje što eliminiše ili bar svodi na minimum mogućnost otvaranja.

Vezivanje ferata seta_2
Vezivanje ferata seta

POMOĆNA OPREMA ZA VIA FERRATU

Pored obavezne, postoji i pomoćna oprema za via ferratu. To je sva ona oprema koja nam može u znatnoj meri olakšati uspon. Na prvom mestu tu su rukavice bez prstiju, koje su maltene i obavezan deo oipreme ukoliko ima puno veštačkih dodataka. Pored njih, u pomoćnu opremu ubrajamo i gurtnu, prusike, penjačko uže, karabinere itd

Pomoćna oprema za via ferratu... RUKAVICE BEZ PRSTIJU

Iako za rukavice ne možemo baš reći da su obavezna oprema, njihovo se korišćenje uglavnom uvek preporučuje, a pogotovo kod penjanja ferata sa veštačkim metalnim dodacima. Metalne površine, naročito ako pri penjanju ferate često vučete čeličnu sajlu, oštećuju i umaraju dlanove, te ih rukavice štite, dok otvoreni prsti olakšavaju penjanje. U sportskom penjanju se rukavice ne koriste, ali tamo su detalji u steni dosta teži i one mogu smetati, tako da ako nemate puno iskustva u penjanju po stenama i vaši dlanovi nisu naviknuti na stenu nosite rukavice i pri penjanju ferata sa prirodnim hvatovima. Tu su hvatovi dovoljno veliki da vam rukavice ne smetaju a mogu zaštititi dlanove. Možete koristiti rukavice od kože ili sintetičkih materijala koje se koriste i u druge svrhe u vežbanju. Odlično mogu poslužiti i obične tanje radničke rukavice kojima je potrebno samo odseći prste

Pomoćna oprema za via ferratu... GURTNA SA KARABINEROM

Još jedan važan deo opreme čini i dodatna gurtna sa karabinerom. Iako se ni ona ne smatra obaveznom opremom, što je ferata teža to je njeno korišćenje bitnije i neophodnije. Ona pre svega služi za odmor u toku penjanja, a može doći i do nekih nepredviđenih situacija kada je svakako dobro imati je. Za ozbiljnije ferate preporučujemo da nosite dve gurtne, jednu kraću i jednu dužu (recimo 60 i 120 cm).

Gurtnu spojite na centralnu tačku pojasa (gde ste spojili i ferata set) ili kroz obe omče kroz koje prolazi centralna gurtna (paralelno sa njom), takođe “polu-prusikovim čvorom”. Na gurtnu stavite karabiner sa maticom (ili automatskim zaključavanjem) i okačite ga za pomoćnu gurtnu (neku od gurtni za dodatnu opremu), da vam bude pri ruci a ne smeta pri penjanju. U slučaju odmora (na bezbednom mestu) ili druge potrebe, najpre prebacite karabinere ferata seta na sledeći nivo sajle (ferata set mora uvek biti povezan na sajlu). Potom ukopčajte karabiner dodatne gurtne u ušicu klina na sajli (ili drugi metalni dodatak na ferati koji je zatvoren), nakon čega možete sesti u pojas (ili bezbedno stati, zavisno od situacije) i odmoriti ruke.

Oprema_Dodatna gurtna sa karabinerom
Dodatna gurtna sa karabinerom
Dodatna gurtna u primeni
Dodatna gurtna u primeni
Oprema_Dodatna gurtna na sajli
Dodatna gurtna na sajli

Pomoćna oprema za via ferratu... UŽE, PRUSIK, SPRAVICE

Ovo je oprema iz standardnog alpinističkog arsenala. Iako ne spada u obaveznu pojedinačnu opremu pri kretanju via feratom svakako bi trebalo da bude obavezna zajednička oprema pri usponu jedne grupe penjača. Nju mora nositi vodič na ferati, odnosno osoba koja je u toj grupi osposobljena za njeno rukovanje. Ukoliko to niko nije, svakako se ne preporučuje da takva grupa ide samostalno na feratu. Nepredviđene situacije, kada je ta oprema ne samo korisna već i neophodna, nikada se ne mogu sa sigurnošću isključiti.

Oprema_Uže
Uže
Oprema_Prusici
Prusici
Oprema_Karabineri, sprava
Karabineri i spravica za osiguravanje

STANDARDNA PLANINARSKA OPREMA

Via ferata spada u plainarsku aktivnost, te podrazumeva neku standardnu opremu koja se koristi na planinarskim usponima. Ona naravno zavisi od mnogih okolnosti, kao što su vremenske prilike, ukupno trajanje akcije, nadmorska visina itd. Ovde ćemo samo kratko dati napomene koje se tiču obuće, odeće i ranca (sa neophodnim stvarima u njemu) koje koristimo na usponima feratom.

Standardna planinarska oprema... OBUĆA

Odabir cipela u planinarenju je možda i najbitnija stvar jer gotovo ceo dan provodimo hodajući po planini. Iako u penjačkim aktivnostima provodimo obično manje vremena na planini nego u pešačkim, takođe je važno da izaberemo pravu obuću. Pored toga što ona mora biti udobna i laganija, mora imati i kvalitetan đon koji dobro prijanja za stenu i metalne delove, kako ne bi došlo do klizanja i pada. Cipele sa vibram (ili sličnim) đonom su uvek preporuka jer su izdržljive i dobre za različit teren. Ukoliko ferata ima više prirodnih gazišta nego metalnih dodataka možete koristiti i penjačice (za sportsko penjanje/alpinizam).

Standardna planinarska oprema... ODEĆA

Što se odeće tiče nema posebnih napomena, sem preporuke, da ne kažemo obaveze, da pantalone budu sa dugim nogavicama, što zbog čuvanja od grebanja po steni što zbog eventualne opasnosti od ujeda zmija. Gore možete nositi i majcu kratkih rukava ukoliko je toplo vreme ali obavezno spakujte u ranac i nešto laganije dužih rukava i za zaštitu od vetra i kiše, pogotovo ako ferata duže traje i nalazi se na većoj nadmorskoj visini.

Standardna planinarska oprema... RANAC

Ranac nam je uglavnom neophodan i na ferati kao i na pešačkim akcijama, ali ovde je posebno bitno da bude što lakši i da nam ne smeta pri penjanju. Stoga u njega treba spakovati samo ono najneophodnije, a najneophodnije za svaku planinarsku aktivnost je voda. Za hranu ponesite nešto sitno za dopunu energije. Ukoliko budete i malo gladni to nije problem, za razliku od toga ako rano ostanete bez vode što može dovesti do dehidracije, koja opet povlači druge posledice. Zato uzmite u obzir obzirom sve okolnosti i dobro procenite koliko vode vam je potrebno,  Uvek je preporuka u rancu nositi i prvu pomoć, barem najosnovnije stvari. I to bi, uz neki komad odeće koji smo spomenuli, čeone lampe ukoliko ferata duže traje i nekih drugih sitnica uglavnom bilo dovoljno da imamo sve a ne opteretimo ranac previše.

REZIME

     Podela opreme:

 1. OBAVEZNA OPREMA
  • kaciga
  • pojas
  • ferata set
 2. POMOĆNA OPREMA
  • rukavice bez prstiju
  • dodatna gurtna sa karabinerom
  • alpinistička oprema (uže, prusik, karabineri, sprava za osiguravanje…)
 3. STANDARDNA PLANINARSKA OPREMA
  • obuća
  • odeća
  • ranac
  • ostalo
Podeli:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email