Viaferrata-balkan

NASTANAK I RAZVOJ

Nastanak i razvoj via ferrata najčešće se povezuje sa Dolomitima u Italiji. Razlog tome je što se tamo nalazi najveći broj via ferrata u svetu. Takođe, one su građene jako davno, još za vreme I svetskog rata. Građene su tada radi kretanja vojske i pozicioniranja oružja. Ipak,  činjenica je da su via ferate građene i ranije na području Alpa kako bi olakšale uspone teškim deonicama.

No, jedan interesantan podatak odvodi nas preko 500 godina u prošlost, tačnije u 1492.godinu i francuski Dofine (Dauphiné), gde je oficir kralja Čarlsa VIII uspeo da se popne na impozantnu stenu Mont Aiguila (Mont Aiguille) zahvaljujući gvozdenom putu.

Neke od via ferrata u Dolomitima koje svake godine privlače na hiljade avanturista (foto: Dejan Ristov)

Nastanak i razvoj... PRVA VIA FERRATA

Gradnja via ferata ulazi u modu sredinom 19.veka, a prva je izgrađena na austrijskoj planini Dahštajn (Dachstein), 1843.godine. Takođe, u najvišem masivu Austrije, Grosglokneru (Grossglockner), još uvek postoji ferata iz 1869.godine. Na Cugšpiceu (Zugspitze) je prva izgrađena 1873. Ima i drugih ferata sagrađenih pre I svetskog rata, no tada definitivno nastupa njihovo omasovljenje. U početku su one građene da bi olakšale put do vrhova ali ne prvenstveno kao način uspona. Naravno, sa razvojem planinarstva ali i turizma uopšte, svet via ferata dobija sve više poklonika. Tako se one danas grade kao turističke, adrenalinske atrakcije koje možemo videti i pored puteva, ali i kao vrlo ozbiljne staze na visokim planinama.

U Srbiji ovaj vid planinskog uspona ili adrenalinskog užitka postaje popularan tek poslednjih godina i dobija sve više pristalica. Ipak, broj ferata, barem u centralnoj Srbiji, nije srazmeran potražnji a ni potencijalu koji planine Srbije nude

Podeli:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email