Viaferrata-balkan

ŠTA JE VIA FERRATA?

“Via ferrata” je italijanski izraz koji možemo prevesti kao “gvozdeni put”. On u suštini predstavlja izraz za obezbeđenu/osiguranu planinsku stazu kroz stenovite terene kojima je normalno kretanje nemoguće, teško ili vrlo opasno. Iako možemo koristiti i nazive “obezbeđena planinska staza”, “osigurana planinska staza”, “gvozdeni put” ili pak “čelični put” uglavnom je i naši planinari nazivaju izvornim imenom “via ferata” ili jednostavnije samo “ferata”. Tako je ipak i najbolje, s obzirom da je to naziv koji se dugo koristi i koji na najprecizniji način opisuje njenu funkciju.

Šta je via ferrata?... ČELIČNA SAJLA

Naime, postoje na mnogim planinama delovi staze koji su zbog bezbednosti na neki nači osigurani, i bez obzira što ih možemo nazvati osiguranim stazama ne smatramo ih via feratama. Osnovni element koji svaka ferata poseduje jeste čelična sajla. Ona služi za osiguravanje prilikom penjanja, korišćenjem potrebne opreme. Čelična sajla se proteže duž trase ferate i na svakih nekoliko metara je fiksirana za stenu. Ona prvenstveno služi za osiguravanje i treba izbegavati ili maksimalno smanjiti korišćenje sajle za napredovanje. Time izbegavamo njeno trenje o ušicu klina i smanjujemo mogućnost oštećenja klina ili same sajle.

Sajla na via ferrati_1
Sajla na via ferrati
Sajla na via ferrati_2
Sajla na via ferrati

Šta je via ferrata?... POMOĆNI METALNI ELEMENTI

Pored čelične sajle ferata može sadržati i druge pomoćne metalne elemente koji se koriste kao gazišta i hvatovi. To su razne vrste klinova, metalnih merdevina, visećih mostova i drugih elemenata koji služe za napredovanje trasom ferate. Međutim, postoje i ferate koje nemaju niti jednog drugog elementa sem čelične sajle i gde je penjanje predviđeno korišćenjem prirodnih hvatova/gazišta u steni. Takve ferate često nazivamo sportskim feratama.

Metalni dodaci na via ferrati
Metalni dodaci na via ferrati
Viseći most na via ferrati
Viseći most na via ferrati

Šta je via ferrata?... VERTIKALNE I HORIZONTALNE DEONICE

Ferata može imati vertikalne i horizontalne delove, kao i naravno sve varijante između toga, zavisno od konfiguracije terena i maštovitosti njenih graditelja. Uglavnom se ferata koristi samo za uspon, dok se silazak vrši nekom drugom stazom. No, ona ipak može biti korišćena i za silazak, iako se to retko praktikuje. Što se tiče dužina ferata, ona može biti jako raznolika, od vrlo kratkih kojima uspon traje do sat vremena, do dugih ili vrlo dugih sa usponima i preko 8 sati. Ferata imamo i na malim ali i prilično velikim nadmorskim visinama.

Vertikalna deonica na via ferrati
Vertikalna deonica na via ferrati
Horizontalna deonica na via ferrati
Horizontalna deonica na via ferrati

Šta je via ferrata?... BEZBEDNO KRETANJE

Za bezbedno kretanje via feratom propisana je odgovarajuća oprema koja mora zadovoljavati međunarodno priznate standarde. Njome se mogu kretati i početnici, uz naravno fizičku i psihičku pripremljenost. Oni moraju početi s penjanjem najlakših, te shodno svom iskustvu i spretnosti dalje pažljivo birati ferate, zavisno od njihove težine. Za ocenjivanje tehničke težine ferate postoji više skala na međunarodnom nivou.

Podeli:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email