Šta je via ferrata?

“Via ferrata” je italijanski izraz koji možemo prevesti kao “gvozdeni put”. On u suštini predstavlja izraz za obezbeđenu/osiguranu planinsku stazu kroz stenovite terene kojima je normalno kretanje nemoguće, teško ili vrlo opasno. Iako možemo koristiti i nazive “obezbeđena planinska staza”, “osigurana planinska staza”, “gvozdeni put” ili pak “čelični put” uglavnom je i naši planinari nazivaju izvornim imenom “via ferata” ili jednostavnije samo “ferata”, što je ipak i najbolje, obzirom da je to naziv koji se dugo koristi i koji na najprecizniji način opisuje njenu funkciju.

Naime, postoje na mnogim planinama delovi staze koji su zbog bezbednosti osigurani sajlom, i bez obzira što ih možemo nazvati osiguranima stazama ne smatramo ih via feratama. Osnovni element koji svaka ferata poseduje jeste čelična sajla (slike 1 i 2) koja služi za osiguravanje prilikom penjanja, korišćenjem potrebne opreme. Čelična sajla se proteže duž trase ferate i na svakih nekoliko metara je fiksirana za stenu. Ona prvenstveno služi za osiguravanje i treba izbegavati ili maksimalno smanjiti korišćenje sajle za napredovanje da bi izbegli njeno trenje o ušicu klina i smanjili mogućnost oštećenja klina ili same sajle.

slika 1
slika 2

Pored čelične sajle ferata može sadržati i druge pomoćne metalne elemente (slike 3,4 i 5) koji se koriste kao gazišta i hvatovi, a to su razne vrste klinova, metalnih merdevina, visećih mostova i drugih elemenata koji služe za napredovanje trasom ferate. Međutim, postoje i ferate koje nemaju niti jednog drugog elementa sem čelične sajle i gde je penjanje predviđeno korišćenjem prirodnih hvatova/gazišta u steni, te takve ferate često nazivamo sportskim feratama.

slika 3
slika 4
slika 5

Ferata može imati vertikalne i horizontalne delove (slike 6 i 7), kao i naravno sve varijante između toga, zavisno od konfiguracije terena i maštovitosti njenih graditelja. Uglavnom se ferata koristi samo za uspon, dok se silazak vrši nekom drugom stazom, no ona ipak može biti korišćena i za silazak, iako se to retko praktikuje. Što se tiče dužina ferata, ona može biti jako raznolika, od vrlo kratkih kojima uspon traje do sat vremena, do dugih ili vrlo dugih sa usponima i preko 8 sati. Ferata imamo i na malim ali i prilično velikim nadmorskim visinama.

slika 6
slika 7

Za bezbedno kretanje via feratom propisana je odgovarajuća oprema koja mora zadovoljavati međunarodno priznate standarde. Njome se mogu kretati i početnici, uz naravno fizičku i psihičku pripremljenost, ali moraju početi s penjanjem najlakših, te shodno svom iskustvu i spretnosti dalje pažljivo birati ferate, zavisno od njihove težine. Za ocenjivanje tehničke težine ferate postoji više skala na međunarodnom nivou.

Podeli:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email